SMH 40-45

De Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is het samenwerkingsverband van 14 grote musea en herinneringscentra in Nederland met een bereik van 1,2 mln bezoekers per jaar. SMH-leden ontwikkelen tentoonstellingen, manifestaties en educatieve programma’s om de relevantie van deze ingrijpende periode voor het heden betekenis te geven.  

De SMH zorgt voor beheer, behoud en betekenisgeving van materieel en immaterieel erfgoed van bezetting, vervolging, verzet en vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als belangbehartiger beoogt SMH de maatschappelijke positie van haar participanten te verstevigen. SMH maakt deel uit van het Platform WO2 en vervult in deze rol de spilfunctie voor alle WO2 musea in het land en werkt aan visie, kennisuitwisseling en infrastructuur op het gebied van educatie. 

Contact:
Annette Schautt (programmadirecteur)
secretariaat@smh40-45.nl
www.smh40-45.nl
www.tweedewereldoorlog.nl