Platform Partners

Netwerkorganisatie Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) is opgericht om de kennis, educatie, herdenking, collecties en wetenschap rondom de Tweede Wereldoorlog samen te brengen, te delen en verder te ontwikkelen. Binnen het Platform WO2 zijn Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en activiteiten op het gebied van educatie. Binnen het geschiedenisonderwijs, burgerschapsvorming maar ook buiten school.

Partners Platform WOII

         

Met dank aan

         


Meer informatie over het Platform WO2 en alle (educatieve) activiteiten van de betrokken organisaties is te vinden op: www.tweedewereldoorlog.nl