Voorgezet onderwijs

Airborne Museum 'Hartenstein'
Koffers vol Verhalen
Leerlingen krijgen een koffer met daarin verhalen en voorwerpen van een ooggetuige van de Slag om Arnhem. Met deze koffer in de hand gaan de leerlingen op onderzoek uit in het museum. Ze voeren opdrachten uit, beantwoorden vragen, discussiëren, werken samen en leren hun persoon beter kennen.
https://www.reizenindetijd.nl/bezoeklessen/om-niet-te-vergeten/koffers-vol-verhalen/

Airborne Experience (ervaring)
In de Airborne Experience komt de geschiedenis tot leven door de realistische reconstructies, levensgrote filmfragmenten terwijl je zelf door de opeenvolgende hoofdstukken van de Slag om Arnhem loopt. Beeld en geluid omringen volledig de ervaring. Ineens sta je tussen de felle gevechten in de Arnhemse straten van de jaren ’40. Het geluid van een verscheurende oorlog: schoten, inslagen, Engelse kreten, Duitse bevelen, de angst van onderduikers. Beleef de Airborne Experience in het Airborne Museum.

Nationaal Comite 4 en 5 mei
Verzet (film / digitaal)
In deze les voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs leren leerlingen aan de hand van historisch bronmateriaal over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen krijgen verschillende bronnen aangeboden en leren verbanden leggen tussen gebeurtenissen.
http://4en5meidigitaal.nl/groep/verzet/

Jong in Oorlog (film / digitaal)
In de videoserie 'Jong in oorlog' vertellen ooggetuigen over hun kindertijd in de Tweede Wereldoorlog. De filmpjes duren ongeveer 10 minuten.
http://www.4en5mei.nl/educatie/jong-in-oorlog

Caribisch Denkboek (lesmateriaal)
Met het gratis Caribisch Denkboek leren kinderen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Tevens zijn er workshops ontwikkeld en is er lesmateriaal beschikbaar in de vorm van 4-minuten filmpjes.
www.4en5mei.nl/educatie/caribisch-denkboek

Nationaal Onderduikmuseum
Escaperoom voor de Vrijheid (ervaring / interactief)
Wat je hier zal tegenkomen zijn de vraagstukken en de dilemma’s die iedereen zal tegenkomen wanneer hij of zij moet vluchten. Als je kiest om te vluchten uit jouw wereld moet je afstand doen van wat je kent en weet. Je zult alles op alles moet zetten om staande te houden in je nieuwe situatie.  Het komt er nu op aan dat je inzicht hebt in je nieuwe situatie. Een scherp zicht hebt zodat je tekens kan herkennen, besluiten durft te nemen en afstand neemt van wat je tot op heden wist.
www.escaperoom-aalten.nl

Anne Frank Stichting
50 vragen over antisemitisme (boek)
Het boek sluit aan bij de behoefte van docenten aan informatie over antisemitisme. Met name voor docenten geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst is het een waardevol hulpmiddel bij de behandeling van het onderwerp antisemitisme in de klas.
ISBN: 9789085060956

Antisemitisme, geschiedenis en actualiteit (boek / lesmateriaal)
Antisemitisme kan eenvoudig omschreven worden als 'haat tegen Joden'. Toch is het een complex fenomeen, met een eigen geschiedenis en helaas ook nogal wat actualiteit.Antisemitisme is meer dan geweld tegen Joden en Joodse instellingen. Het zit vooral verstopt in de hoofden van mensen, in stereotypen, vooroordelen en waandenkbeelden. In dit boek wordt antisemitisme ontrafeld aan de hand van vragen en antwoorden.
ISBN:9789089538871

Anne Frank Krant (lesmateriaal)
Met de Anne Frank Krant leren basisschoolleerlingen het verhaal van Anne Frank in relatie tot de Jodenvervolging en Tweede Wereldoorlog kennen. De krant sluit goed aan op de geschiedenis-methodes. De Anne Frank Krant 2019 staat in teken van Anne Frank zelf. Ze zou komend jaar 90 jaar zijn geworden.
www.annefrank.org/nl/educatie/product/31/anne-frank-krant-2019/

Joods Cultureel Kwartier
Gedwongen vertrek
Vanuit de Hollandsche Schouwburg werden tienduizenden joden via Westerbork weggevoerd naar de vernietigingskampen. Wat stond er in de brief waarin ze werden opgeroepen zich in de Hollandsche Schouwburg te melden? Wat namen ze mee? Aan de hand van een bijzondere foto en het online Joods Monument maken de leerlingen kennis met de beladen geschiedenis van deze locatie.
http://jck.nl/nl/page/gedwongen-vertrek

In Memoriam (interactief)
Het Joods Cultureel Kwartier nodigt scholen uit om de installatie ‘In Memoriam’ zelf vorm te geven. Het online Joods Monument speelt hierbij een belangrijke rol. Met behulp van het monument zoeken de leerlingen naar de namen, gezichten en verhalen van de omgebrachte scholieren. Vervolgens wordt met de koffers en de gevonden verhalen een nieuwe installatie in het museum gemaakt.
http://www.jck.nl/nl/longread/memoriam

Museum Rotterdam '40-45' Nu
De Bouwplaats (intaractief / digitaal)
In de bouwplaats leer je hoe je meewerkt aan een fijne stad. Leerlingen bouwen niet met steen en cement, maar met elkaar. Ze gebruiken hiervoor machines als machtssorteerders, tolerantiemeters, spijtbuizen en respectrollen. Spelenderwijs lossen de kinderen conflicten op, onderzoeken de grenzen van de vrijheid en ontdekken het verschil tussen een democratie en een dictatuur.
http://museumrotterdam.nl/ontdek/de-bouwplaats

Onder Spanning (intaractief / digitaal)
In Onder Spanning worden jongeren aan het denken gezet over het maken van keuzes. In een sferische en dynamische ruimte met geprojecteerde animaties, video mapping en prikkelende stellingen, vormen leerlingen hun mening en verdedigen ze hun standpunt over belangrijke maatschappelijke thema’s.
http://museumrotterdam.nl/ontdek/onder-spanning-1

Verhalen vertellen (intaractief / digitaal)
In het programma Verhalen vertellen gaan deelnemers aan de slag met de voorwerpen en verhalen uit onze collectie. De opdracht is in een korte videoclip een van die voorwerpen met verhaal voor het voetlicht te brengen.
http://museumrotterdam.nl/ontdek/verhalen-vertellen

Indisch Herinneringscentrum
De Terugkeer (stripboek)
De educatieve strip De Terugkeer vertelt de hele geschiedenis van Nederlands-Indië. 
www.indischherinneringscentrum.nl/lesmateriaal/strip-de-terugkeer

Koloniale sporen in mijn buurt (sprekers)
Tijdens het programma verdiepen de leerlingen zich in koloniale (oorlogs)geschiedenis en erfgoed van Nederland. Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname en de Antillen staan hierbij centraal. Leerlingen trainen onderzoeks-, interview- en presentatievaardigheden en de geschiedenis vanuit verschillende kanten te bekijken. Ze krijgen daarbij les van een (stads)historicus, journalist en speech-coach. Ze gaan op zoek naar koloniale sporen in hun eigen buurt en  interviewen oudere buurtgenoten uit de voormalige koloniën. Tijdens de eindpresentatie vertellen de leerlingen het gehoorde verhaal terug aan de ouderen. 
www.indischherinneringscentrum.nl/educatie/koloniale-sporen-in-mijn-buurt

Platform WOII
Gastsprekers in de klas (sprekers)
Gastsprekers vertellen hun verhaal geheel belangeloos. Om ervoor te zorgen dat het verhaal van de gastspreker tot zijn recht komt, is het belangrijk dat de leerlingen goed zijn voorbereid. Na het boeken wordt er een bevestiging gestuurd met de datum en de tijd waarop de gastles plaatsvindt.
www.tweedewereldoorlog.nl/educatie/gastsprekers-in-de-klas/

Nationaal Monument Kamp Vught
Kamp Vught in de klas (lesmateriaal)
U boekt bij ons een rondleiding en voorbereidend lespakket in één. Het voorbereidende lespakket heet ‘Kamp Vught in de klas’. U kunt binnen dit pakket kiezen uit drie rondleidingen. Deze sluiten aan op het lespakket, waardoor voorbereiding en bezoek elkaar versterken. ‘Kamp Vught in de klas’ is de ‘standaard’-rondleiding, waarbij wij er vanuit gaan dat u met uw klas de film uit het voorbereidende lespakket hebt behandeld. Eén hoofdpersoon uit het lespakket staat centraal in de rondleiding.
www.nmkampvught.nl/rondleiding-groepen/kamp-vught-in-de-klas/

Als muren konden spreken (workshop)
Tijdens deze museumles doen de leerlingen in groepjes onderzoek naar de gelaagde geschiedenis van Kamp Vught. Naast concentratiekamp (1943-1944) is het kampterrein een opvangkamp voor Duitse burgerevacués uit het grensgebied geweest (1944-1945), een interneringskamp voor NSB’ers en al dan niet ten onrechte van collaboratie verdachte Nederlanders en Rijksduitsers (1944-1949) en sinds 1951 is een deel van het voormalig kamp in gebruik als woonoord ‘Lunetten’ voor Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen.
www.nmkampvught.nl/rondleiding-groepen/museumles-als-muren-konden-spreken-2-vmbo-3-havovwo/

Museon
Het jaar 2602 (lesmateriaal)
In het project HET JAAR 2602 vertellen zevenentwintig mensen die als kind in een Japans interneringskamp hebben gezeten over hun persoonlijke herinneringen daaraan. Het project bestaat uit een documentaire, educatief materiaal en een website.
http://www.hetjaar2602.nl/hetjaar2602/

Kind in Oorlog (expositie)
Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten van 34 bekende en onbekende mensen, die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
https://www.museon.nl/nl/tweede-wereldoorlog

Fries Museum
Ontmoetingen (expositie)
Leerlingen krijgen eerst een korte introducerend rondleiding door het Fries Verzetsmuseum en gaan daarna onder begeleiding van een museumdocent in kleine groepjes onderzoek doen naar 1 van de 8 thema’s. De 8 themabladen sluiten aan bij de serie ‘13 in de oorlog’. De thema’s zijn Verzet, bezetting, verraad en verzet, Engeland, Joden en vervolging, gewapend verzet, onderduiken en NSB.
http://www.friesverzetsmuseum.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/onderbouw-ontmoetingen/

Kamp Amersfoort
De Tweede Wereldoorlog is altijd belangrijk geweest in het (geschiedenis)onderwijs. Een bezoek brengen aan een herinneringscentra en het horen of beleven van (oorlogs)verhalen heeft daarbij vrijwel altijd een grote impact. Uit onderzoek komt meer dan eens naar voren dat veel leraren de Tweede Wereldoorlog proberen te verbinden met de actualiteit. Een bezoek (met of zonder een aansluitend project) aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort sluit naadloos aan bij deze wensen uit het onderwijs. En natuurlijk past zo’n bezoek prima bij de kerndoelen en bij de Canon.
https://www.kampamersfoort.nl/onderwijs